Integritetsdirektiv med svenskt EU-ordförandeskap

Christian Engström, Piratpartiets förstanamn i EU-valet, har skrivit en artikel som publiceras i SvD där han föreslår att det behövs ett särskilt integritetsdirektiv, som ska ta tillvara på integritetsfrågor i EU på ett seriöst sätt, istället för att låta dem behandlas som detaljer i andra direktiv.

Det här är ett utmärkt förslag, tycker jag. Och det svenska EU-ordförandeskapet är givetvis ett utmärkt tillfälle att ta ett sådant initiativ. Det vore ett enkelt sätt för Sverige att lämna ett välbehövligt avtryck i formandet av EU. Frågan är bara om sittande regering är kompetent nog att inse vikten av detta?

Piratpartiet kommer få platser i EU-parlamentet, men ännu saknas vårt representantskap i Sveriges Riksdag. Det är synd, för Piratpartiet har mycket att uträtta även på nationell nivå. Att etablerade partier inte tar dessa frågor på tillräckligt allvar, det vet vi av erfarenhet efter IPRED, FRA och Teledatalagringslagen, varav den sistnämnda väntas röstas igenom innan sommarlovet.

När dessa frågor får genomslag i EU kanske även de svenska politikerna börjar lyssna på allvar och inse att man kan inte bara köra över medborgarna på det sätt man gjort hittills. Det är dags att säga ifrån!

Christian Engström (pp)
Christian Engström (pp) Foto: Jonathan Rieder Lundkvist
  • Amarso

    Integritet är viktigt och ett bra ord och något som måste gälla alla medborgare i samhället, så det är klart en bra idé att ha det separat. Har man det kanske man kan minska riskerna för att nån kränks ”på sidan” genom en massa klausuler eller vad det blir av att man tar saker i försvar för att rättfärdiga något som kränker en människa och fråntar denne mänskliga rättigheter.
    Men direktivet bör inte bara handla om ”digital integritet”, förstås.
    Man lever trots allt mer i samhället än på internet.