Inget hymmel om datalagring

Bodströms teledatalagringsdirektiv ska snart bli lag och Moderaterna har nu bestämt sig för att sex månaders lagring räcker, från att tidigare ha vurmat för ett års lagring, precis som Socialdemokraterna. Medan direktivet ställer vissa minimumkrav så har Alliansen valt att gå längre.

Dels handlar det om att telefonoperatörerna inte bara ska lagra information om var ett mobiltelefonsamtal påbörjades, utan också var det avslutades. Därmed ska polisen kunna se hur en person har rört sig.

Men det är inte mycket som skiljer blocken åt. Och ändamålsglidning är inte något Bodström förnekar, tvärtom understryker han själv att det är just detta han hoppas på.

– Sex månader är helt acceptabelt. Det blir en liten fördel för Hells Angels och en liten försämring för brottsoffer. Men vi ska inte överdriva effekten, och behöver vi förlänga det ytterligare är det enkelt när lagen väl finns på plats, säger Bodström [min kursivering] till SvD.se.

En proposition väntas till sommaren. Förmodligen lagom i tid tills riksdagen går på sommarlov. Det är ju så man brukar göra med obekväma lagar (t.ex. FRA-omröstningen).

Källa: SvD

Andra bloggar: Karl Sigfrid,