Henrik Brändèn har förstått

Henrik Brändèn låter som en pirat. Precis det resonemang som Piratpartiet har fört sedan sitt grundande uttalar nämligen Brändèn i en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Det handlar om upphovsrätt och övervakningssamhället.

Som traditionell socialdemokrat önskade jag en gång behålla TV-monopol och valutarestriktioner. Men den tekniska utvecklingen sprang förbi mina åsikter. Idag önskar jag att upphovsrätten ska bevaras. Om inte annat därför att jag lever på att förklara och popularisera naturvetenskap, och är ekonomiskt beroende av royaltyinkomster från de läroböcker jag skrivit.

Men när jag ser mig om är det uppenbart att den tekniska utvecklingen gjort även detta omöjligt. Såvida vi inte vill förvandla vårt samhälle till en ren övervakningsstat.

Resonemanget går ut på att tekniken helt enkelt gjort det omöjligt att beivra brott mot upphovsrätten, med mindre än att man skapar ett totalt övervakningssamhälle, där ordet ’integritet’ inte längre finns i någons tankar.

Därför måste upphovsrätten stå tillbaka. Grunden för demokrati och ett öppet samhälle är viktigare än upphovsrätten.

Detta har Henrik Brändèn förstått och vi pirater har sedan länge förstått det. Har du förstått?