Henrik Brändèn har förstått

Henrik Brändèn låter som en pirat. Precis det resonemang som Piratpartiet har fört sedan sitt grundande uttalar nämligen Brändèn i en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Det handlar om upphovsrätt och övervakningssamhället.

Som traditionell socialdemokrat önskade jag en gång behålla TV-monopol och valutarestriktioner. Men den tekniska utvecklingen sprang förbi mina åsikter. Idag önskar jag att upphovsrätten ska bevaras. Om inte annat därför att jag lever på att förklara och popularisera naturvetenskap, och är ekonomiskt beroende av royaltyinkomster från de läroböcker jag skrivit.

Men när jag ser mig om är det uppenbart att den tekniska utvecklingen gjort även detta omöjligt. Såvida vi inte vill förvandla vårt samhälle till en ren övervakningsstat.

Resonemanget går ut på att tekniken helt enkelt gjort det omöjligt att beivra brott mot upphovsrätten, med mindre än att man skapar ett totalt övervakningssamhälle, där ordet ‘integritet’ inte längre finns i någons tankar.

Därför måste upphovsrätten stå tillbaka. Grunden för demokrati och ett öppet samhälle är viktigare än upphovsrätten.

Detta har Henrik Brändèn förstått och vi pirater har sedan länge förstått det. Har du förstått?

  • Thomas

    Det varken PP eller Brändén begripigt är att vi i internet och i ny teknik skapat nya möjligheter till all möjlig brottslighet (inte bara olaglig kopiering) som måste hanteras utan att vi för den skull skapar ett oönskat övervakningssamhälle.
    Inte acceptera brottsligheten bara för att tekniken gör det möjligt! Vart leder ett sådant resonemang?

  • du glömmer även att vanliga mänskor inte ska kränkas för att mänskor som råkar ha mer pengar har råd att bedriva en jakt eller maktcup mot oss när det kommer till integriteten det är inte mer än 400 år sen blå bloden i England kunde åka hem till varsomhelst och sätta på en bondes fru bara för att blå bloden kände för det. vill vi ha tillbaka ett samhälle där det rika har dem förmånerna?

  • Thomas: Förhoppningsvis till avkriminalisering av droginnehav. Det vore ju en bra början om man vill ha ner brottslighet och våldsamheter. Se bara på Portugal.

  • Respekt!

    Mejfs senaste bloggpost..Binär upphovsrätt omöjlig?