Grattis Darwin, 200 år!

Jag noterar, via Hanna Wagenius blogg, att det idag den 12 februari 2009 är 200-årsdagen sedan Charles Darwins födelse.

Charles Darwin kom 1859 ut med sin bok, Om arternas uppkomst, vars innehåll vi idag känner som evolutionsteorin. Den har förstås i detalj uppdaterats mycket sedan dess, men grundtanken lever kvar. En del av vetenskapens överlägsenhet kommer just genom att man är villig att revidera teorier, när förklaringar dyker upp, som bättre stämmer överrens med vad vi vet. Den raka motsatsen till vidskeplighet, som ligger till grund för religiösa föreställningar.

Genom vetenskapliga teorier kan man göra förutsättningar, som sedan antingen bekräftar eller falsifierar teorin. Sådana förutsägelser är t.ex. att det borde finnas en stegvis utveckling mellan olika arter, att finna i fossil, något som under de föregående 200 åren har bekräftat evolutionsteorin, gång på gång.

Trots envisa försök att falsifiera evolutionsteorin, bland t.ex. kreationister, så triumferar evolutionsteorin ständigt. Ögat, flageller, konflikterna har varit många, men gång på gång ser vi att evolutionsteorin kan bekräftas, om än att det ibland behövs ytterligare lite tid och förståelse för att få bitarna på plats.

Medan mer kunskap alltid gynnar den vetenskapligt sinnade, är det vidskeplighetens fiende. Bara genom okunskap kan det framstå som lika rimligt att tro att universum utvecklades på 13,7 miljarder år, som 7 dagar.

Utbildning är viktigt, för att motverka vidskeplighet i ett samhälle. Och genom utbildning kan vi forska vidare och utveckla nya metoder för att rå på sjukdom och lidande, förbättrad levnadsstandard och rå på miljöhot och katastrofer. Det är sant att vetenskapen inte har någon andlig dimension, men medan att tro på låtsaskompisar måhända kan ge tröst för den rådville, så lyser den faktiska hjälpen med sin frånvaro. Det är inte bön som botar cancer, det är medicin som är resultatet av just den vetenskapliga metoden. Kunskap är vidskeplighetens fiende, som bara kan överleva i mörkret bortom förståelse. Där den stormtrivs med fördomar, rädsla, hat och aggression, som vi därför så ofta ser presenterad av just de vidskepliga troende. Det är ingen slump att hat mot homosexuella och andra avvikare frodas hos Vatikanen och dess trosfränder.

Darwin är en symbol för en av de mest omvälvande förståelserna för naturen som drabbat mänskligheten. Därför känns det viktigt, att låta just den här dagen, den 12 februari, tillägnas mänsklighetens största triumf, vår förmåga att förstå och dela information över generationsgränserna. En utveckling som i största grad främjas ytterligare av Internet och fritt spridande av kultur och information. Internets fiender vill stoppa denna utveckling, vilket förstås är lika dödfött som kyrkans försök att stoppa människans vetgirighet. Vi äter av kunskapens träd och genom rättegången mot The Pirate Bay gör man ett desperat försök att hugga av en stor gren.

Det enda parti som förstår den här utvecklingen, är Piratpartiet. Om fyra månader är det dags att rösta i EU-valet. Där röstar jag som Liberal på Piratpartiet och Christian Engström. Gör det du också!

Mer läsvärt:
Oscar Swartz – The Pirate Bay och kriget mot MÄNNISKAN
Christian Engström – Ask svarar om EU och The Pirate Bay
Scaber Nestor – Norge anmäler Sverige till Europadomstolen + (s) integritetsmoratorium
Sagor från livbåten – Goddag yxskaft!