Grattis Darwin, 200 år!

Jag noterar, via Hanna Wagenius blogg, att det idag den 12 februari 2009 är 200-årsdagen sedan Charles Darwins födelse.

Charles Darwin kom 1859 ut med sin bok, Om arternas uppkomst, vars innehåll vi idag känner som evolutionsteorin. Den har förstås i detalj uppdaterats mycket sedan dess, men grundtanken lever kvar. En del av vetenskapens överlägsenhet kommer just genom att man är villig att revidera teorier, när förklaringar dyker upp, som bättre stämmer överrens med vad vi vet. Den raka motsatsen till vidskeplighet, som ligger till grund för religiösa föreställningar.

Genom vetenskapliga teorier kan man göra förutsättningar, som sedan antingen bekräftar eller falsifierar teorin. Sådana förutsägelser är t.ex. att det borde finnas en stegvis utveckling mellan olika arter, att finna i fossil, något som under de föregående 200 åren har bekräftat evolutionsteorin, gång på gång.

Trots envisa försök att falsifiera evolutionsteorin, bland t.ex. kreationister, så triumferar evolutionsteorin ständigt. Ögat, flageller, konflikterna har varit många, men gång på gång ser vi att evolutionsteorin kan bekräftas, om än att det ibland behövs ytterligare lite tid och förståelse för att få bitarna på plats.

Medan mer kunskap alltid gynnar den vetenskapligt sinnade, är det vidskeplighetens fiende. Bara genom okunskap kan det framstå som lika rimligt att tro att universum utvecklades på 13,7 miljarder år, som 7 dagar.

Utbildning är viktigt, för att motverka vidskeplighet i ett samhälle. Och genom utbildning kan vi forska vidare och utveckla nya metoder för att rå på sjukdom och lidande, förbättrad levnadsstandard och rå på miljöhot och katastrofer. Det är sant att vetenskapen inte har någon andlig dimension, men medan att tro på låtsaskompisar måhända kan ge tröst för den rådville, så lyser den faktiska hjälpen med sin frånvaro. Det är inte bön som botar cancer, det är medicin som är resultatet av just den vetenskapliga metoden. Kunskap är vidskeplighetens fiende, som bara kan överleva i mörkret bortom förståelse. Där den stormtrivs med fördomar, rädsla, hat och aggression, som vi därför så ofta ser presenterad av just de vidskepliga troende. Det är ingen slump att hat mot homosexuella och andra avvikare frodas hos Vatikanen och dess trosfränder.

Darwin är en symbol för en av de mest omvälvande förståelserna för naturen som drabbat mänskligheten. Därför känns det viktigt, att låta just den här dagen, den 12 februari, tillägnas mänsklighetens största triumf, vår förmåga att förstå och dela information över generationsgränserna. En utveckling som i största grad främjas ytterligare av Internet och fritt spridande av kultur och information. Internets fiender vill stoppa denna utveckling, vilket förstås är lika dödfött som kyrkans försök att stoppa människans vetgirighet. Vi äter av kunskapens träd och genom rättegången mot The Pirate Bay gör man ett desperat försök att hugga av en stor gren.

Det enda parti som förstår den här utvecklingen, är Piratpartiet. Om fyra månader är det dags att rösta i EU-valet. Där röstar jag som Liberal på Piratpartiet och Christian Engström. Gör det du också!

Mer läsvärt:
Oscar Swartz – The Pirate Bay och kriget mot MÄNNISKAN
Christian Engström – Ask svarar om EU och The Pirate Bay
Scaber Nestor – Norge anmäler Sverige till Europadomstolen + (s) integritetsmoratorium
Sagor från livbåten – Goddag yxskaft!

 • yay, grattis till honom!

  Yamikos senaste bloggpost..Gabriel Knight

 • Big L

  är det ändå inte skillnad på vetanskap de facto och vetenskapliga ”teorier”? Även du måste väl hålla med om att vetenskapen har många områden där teorierna inte är mer än teorier som varken går att falsifiera eller verifiera.

 • Tehå

  Du verkar helt ha accepterat evolutionsteorin och många med dig. Jag kan förstå dig mycket väl, särskilt om man tänker på kreationisternas argument. Det kan dock vara bra att känna till att många bibeltroende inte är kreationister. Bibeln själv ger utrymme åt universums och jordens ålder på flera miljarder år.
  De fossila vittnesbörden har under många år varit ett problem i bevisföringen för evolutionen.
  Darwin själv var den förste som beklagade sig över att de fossila lämningarna var så ytterst ofullständiga. Men han hoppades att man med tiden skulle hitta övergångsformerna mellan arterna — de felande länkarna, som de kom att kallas. De skulle rättfärdiga hans tro på evolutionsprocessen genom naturligt urval.
  I själva verket borde det vimla av övergångsformer i jordlagren.
  Varje nytt slag av växter eller djur — ormbunkar, buskar, träd, fiskar, kräldjur, insekter, fåglar eller däggdjur — uppträder plötsligt i raden av geologiska lämningar. De kambriska lagren börjar omedelbart ovanför den prekambriska erans fossilfattiga avlagringar, och de innehåller ett överflöd av fossila kräft- och skaldjur, i stor mängd, redan fullt utvecklade. Växter med vedartade stammar uppträder plötsligt vid mitten av den paleozoiska eran. Fossilt trä har inte hittats i lägre skikt men överflödar i alla senare åldrar. Stora samlingar av fossila insekter har hittats i den övre paleozoiska berggrunden, fullt utvecklade och i en mångfald olika varieteter, men ingen har hittats i tidigare skikt. Tidigt i den kenozoiska eran uppträder plötsligt de nutida varieteterna av däggdjur, och det finns inga vittnesbörd om att de har utvecklats från tidigare varieteter. Alltså: Nya slag av växter och djur uppträder plötsligt — utan några föregångare. Med det som utgångsläge får man sedan dra sina egna slutsatser: Skapelse eller evolution.

 • ”Det enda parti som förstår den här utvecklingen, är Piratpartiet. Om fyra månader är det dags att rösta i EU-valet. Där röstar jag som Liberal på Piratpartiet och Christian Engström. Gör det du också!”

  Bankerna och skuldnätet – en bok på svenska av Ellen Hodgson Brown som heter The Web of Debt på engelska – och handlar om ”The Shocking Truth About Our Money System – And How Wi Can Break Free” = motsatsen till det pågående NewWorldOrder-projektet. :evil:

 • Daniel Wijk

  Tehå: Det är en gammal kreationistmyt som du på ett sätt återger. Man har faktiskt funnit en hel del ”felande länkar” sedan den kritiken kom till.

  men vill man tro på något annat så gör det inte mig något rent personligt. Så länge man inte försöker lära ut galenskaper bara för att man anser att alla teorier är likvärdigt trovärdiga…

 • ST

  ”Bibeln själv ger utrymme åt universums och jordens ålder på flera miljarder år.”

  Vilket är nytt. Kristna religiösa har börjat klippa klistra in ”evolutionsteorin” i deras religiösa tro. Dom fick trots allt svårare och svårare att förneka existensen av dinosarna. Vilket, i stort sett, ledde till att dom blev tvungna att ändra sig när det gäller i stort sett allt. Uppdatera sig helt enkelt. (T om Vatikanen har ju börjat ändra sig när det gäller det där ”horribla” som homosexualitet. [Fast vem fan vet, det kanske mest beror på att det tydligen finns så många katolska pedosar?])

  ”I själva verket borde det vimla av övergångsformer i jordlagren.”

  Vilket det ju faktiskt av ”någon underlig” liten anledning gör, speciellt under havsbottnen. Sen att diverse idioter väljer att tro att människan, eller kackerlackan (dvs allting annat än människan), ”sett” likadan ut _alltid_, är bara tragiskt. Ändå har ”kyrkan” accepterat, även dom ”nya humanoida raser” som återfunnits dom senaste 20 åren. (Om du tittar efter så ser du att, i början av 80-talet, så trodde folk, generellt, inte ens att neandertalare och homo sapiens levde samtidigt … än mindre att homo erectus levde samtidigt. Finns fortfarande dom som tror att de fynd som påvisar att eractus levde samtidigt är felaktiga, trots att samma mätverktyg använts.)

  Myten om jättar fick en logisk förklaring för länge sedan (med dom fynd som påvisar längden på en viss homonid ras), ändå ”vägrar” dom flesta ens att våga ”tro” på, mest för att ingen ”vågar” tro, att då tidens alla typer av människor kommunicerade med varann, dvs på samma sätt som man i ett par delar i Afrika fortfarande gör, återberättar historien, detaljerat till råga på allt — 300 år senare.

  Näh, folk _tror_ hellre på att det är pga miljön som diverse ”raser” fick en medellängd på över 210 centimeter, (än mindre en medellängd som låg på mellan 250-300 cm av en homonid-ras) eller under 150 cm. Trots att ”dvärgar (I jämförelse alltså) till folkslag” levde grannar med dom, dvs ”Eskimåerna” i norr, och ”vanliga” i Afrika .

  Sen har vi ”problemet/fenomenet” Pygméer. Enligt gängse ”homo-regler” är dom ju fortfarande inte ”människor”, trots att alla vet att dom är det. (Man kan tacka kristna för att det fortfarande är problem med ”definitionen”, tja fast folk får nog först ha överseende med att ”kristna” massakrerade dessa människor till höger och vänster … dom var ju inte människor … eller?)

  För bara ett par årtionden sedan så trodde ”vetenskapsfolket”, och självklart raligiösa, att Homo Sapiens och Neandertalare ens levt samtidigt, tillsammans, på samma område. Man vägrade att tro att ”Sapiens” och Neandertalare hade sex … idag talar samma idioter om att ”sapiens” och neandertalare åtminstone inte kan ha fått en avkomma, ty blablabla (dvs dom tror, fortfarande, men vet inte, fortfarande, precis som förr, som alltid).

  Så lycka till du med din tro. Men du är välkommen tillbaka till verkligheten, mest för att så många av oss inte har något problem med andra människors tro. ;-)

 • Tehå

  Svar till ST:
  I tidskriften Fauna och flora (nr 5 1982) skriver författaren om den gradvisa eller språngvisa utvecklingen. ”Denna frågeställning har delvis sin grund i att man i fossila lagerföljder hittar arter som förefaller att ha utvecklats ur varandra medan mellanformerna lyser med sin frånvaro”.
  Det finns åtskilliga vetenskapsmän som erkänner detta faktum.

  År 2004 beskrev National Geographic de fossila lämningarna som ”en film om evolutionen, där 999 bilder av 1 000 är bortklippta”. Kan man verkligen säga att de återstående ”bilderna” – en av tusen – dokumenterar makroevolutionen? Niles Eldredge, en övertygad evolutionist, medger att fossilen visar att ”få eller inga evolutionära förändringar ansamlas hos de flesta arter” under långa tidsperioder.

  Till dags dato har vetenskapsmän jorden runt grävt fram och katalogiserat omkring 200 miljoner stora fossil och miljarder mikrofossil. Många forskare håller med om att det här ofantliga och detaljerade materialet visar att alla större djurgrupper uppträdde plötsligt och förblev i stort sett oförändrade, medan många arter försvann lika plötsligt som de uppstod. Efter att ha granskat det fossila bevismaterialet skriver biologen Jonathan Wells: ”På nivåerna rike, stam och klass är härstamning med förändringar från gemensamma förfäder uppenbarligen inte ett observerat faktum. Av de fossila och molekylära vittnesbörden att döma är det inte ens en välgrundad teori.”

  ”Evolutionen är en saga för vuxna. Teorin har inte varit till någon som helst hjälp för den vetenskapliga utvecklingen. Den är oanvändbar.” Prof. Louis Bounoure, föreståndare för det zoologiska museet i Strasbourg.

  Listan på professorer och forskare som du kallar ”idioter” är mycket lång.
  Ha en bra dag :-)

 • Tehå

  Svar till Daniel Wijk
  Visst har man funnit s.k. ”felande länkar”. Men att de på något entydigt sätt förklarar alla dessa olika arter med sina specialiteter är tveksamt. Några ”felande länkar” har t.o.m. konstruerats för att passa in i den s.k. utvecklingskedjan. Läs gärna den här intressanta informationen:
  http://home.swipnet.se/renard/skap/mann/man.htm