Googlecensur, så ser det ut

Från bloggen jesper.nu. Tyckte det var intressant att visa hur censur ser ut i verkligheten, oftast ser man ju av uppenbara skäl inte vad som är censurerat och inte. Såhär stora kan skillnaderna vara, om det vill sig illa. Varför censur aldrig kan vara okej, oavsett vad som censureras. Skäms på Google.