Genusgalenskap

Det här är bara så sjukt. Så totalt bortom alla rimliga proportioner. Att skattepengar går till att finansiera sånt här skit är verkligen helt beyond me.

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Nyligen kritiserade jag genusidéernas inflytande över svenska förskolor – men det stannar inte där.

En liten klick experter i det här landet som fått oproportionerligt stort inflytande har nämligen som uttalad målsättning att ”genusperspektivet” ska genomsyra all privat och offentlig verksamhet i landet, så även forskningen.

Inom Vetenskapsrådet finns en särskild genuskommitté med uppgift att ”verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen”. En sökning i Vetenskapsrådets projektdatabas ger en tydlig bild av hur långt genusvansinnet gått.

Rådet har beviljat över en halv miljon kronor för ett treårigt projekt inom musikvetenskap med titeln ”Trumpeten som genussymbol” (dnr 2008-528), där man bland annat ska ”problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet.”

– SvD

Jag vet inte vad mer jag kan säga. Vansinnet talar för sig självt. Statsfeminismen i det här landet har verkligen nått religiösa proportioner och det här är ett utmärkt exempel på varför vetenskap och forskning aldrig ska politiseras!