Från Pirater till Människor

Alla diskussioner kring evolution kommer förr eller senare leda fram till ämnet; människan.  Människan har funnits så länge  vi kan minnas, ändå kommer Evolutionisterna säga att vi inte har det. De kommer säga till dig att människor och schimpanser delade en gemensam förfader för ca fem miljoner år sedan, och att vi ’separerades’ från denna gemensamma förfader och tids nog uppfann rymdfart medan schimpanser bara lyckades uppfinna ’pinnen’.  För att finna stöd för denna tes, säger forskare att vi delar 95% av vår DNA med schimpanser, ändå delar vi 99,9% av vår DNA med Pirater. Jag frågar er, vilken är mer sannolikt vår gemensamma förfader? Och är inte Piraterna Det Utvalda Folket av FSM*? Varför spenderar vi så mycket tid med att prata om något som inte hänt, när FSM dinglar med sina pastliga lemmar mitt framför ansiktet på oss?

*Flying Spaghetti Monster

Visdomständer
Myt: Tänderna som uppstår i vuxen ålder tros ha tjänat som extra tuggyta för den tidiga människan, som innan de uppfann tandvård, sannolikt hade tappat många av sina tidigare tänder i tjugofemårsåldern.

Fakta: Det är allmänt känt att våra Piratförfäder hade en diet mycket hårdare och mer manlig än vår nutida diet. De brukade också bära sina knivar djupt bak i munnen. Det är därför logiskt att de behövde extra tänder.

Manliga bröstvårtor
Myt: Forskare tror att alla människor hade bröst på stenåldern.

Fakta: Manliga bröstvårtor användes av Pirater som portabla väderstationer. Med sina bröstvårtor kunde de fastställa riktningen för vindarna och beroende på styvhet, hur kallt det var utomhus.

Gåshud
Myt: Evolutionspropaganda skulle gärna påstå att gåshud är en kvarlevd respons på stress – emotionell eller väderrelaterad – som en gång var menad att resa pälsen, för att få våra förfäder att framstå som större och farligare.

Fakta: Gåshud är en listig förklädd förmåga som tillät förstärkt flytförmåga närhelst en Pirat hamnade i kallt vatten. Genom gåshuden förstorades ytan på huden och därmed flytförmågan. Detta gjorde att Pirater flöt bättre – något mycket användbart för våra förfäder, eftersom de ibland var utan båtar. Naturligtvis verkar gåshud vara en basal reflex, men egentligen är det bara samhället som förändrats.

Blindtarm
Myt: Detta är en kvarleva av en invändig ficka som tidigare användes för att bryta ner svårsmältna plantor som våra förfäder åt.

Fakta: Blindtarmen var en smart invändig ficka som användes för att gömma en Pirats guld. Det är också inspirationskällan för talesättet ’hosta fram det’, vilket Pirater kunde kräva av förlorande Pirater, efter att de bordat deras skepp.

Svanskota
Myt: Evolutionister påstår att svanskotan, eller coccyx, som inte har någon dokumenterad nytta, är en ovanlig kvarleva av ett större ben som en gång i tiden kan ha format en förhistorisk svans, liksom svansen hos andra primater.

Fakta: Människor med svans… …är forskarna påtända? Kunde inte coccyxen ha tjänat andra syften? Jag har noga efterforskat denna fråga, och jämfört coccyxen med annan ovanlig benväxt i djur – och litteraturen har lett mig till en enda, avgörande slutsats. Många djur har horn på huvudet och dessa tros inte vara en kvarleva av större benväxt, förmodligen för att de, tvärtemot coccyxen, även idag tjänar ett syfte. Men tänk om det ursprungliga syftet för coccyxen helt enkelt blivit överflödigt pga vår nutida kultur? Om du undersöker coccyxen noga ser man att den är mycket lik ett horn, en struktur använd av många djur för strid. Därför drar jag slutsatsen att det inte är fråga om en kvarleva av en förhistorisk svans, utan om en ganska effektiv, om än udda placerad, försvars- och stridsmekanism.

Jag föreställer mig att två parter som slogs över kvinnor eller grott-fastigheter, skulle ha sprungit baklänges mot varann, med rumporna putande, mycket likt hur älgar slåss med sina horn. Jag har benämt detta som ass-fighting. Det är mycket logiskt, om man tänker efter, eftersom detta skulle lämna händerna fria att bära vad helst de behövde – mest sannolikt mat eller stenar.

Ett ytterligare bevis för att coccyxen är ett stridsredskap och att viss kunskap om detta levt kvar genom åren finns demonstrerat i hur snabbt någon skulle springa iväg om du sprang mot dem med rumpan först. Jag föreslår att de som tvivlar på denna hypotes själva sätter det på prov och försöker ramma sin rumpa in i alla de ser dagarna framöver. Jag är säker på att de flesta, om inte alla, kommer åtminstone bli rädda. Jag ser ingen annan förklaring till varför detta skulle hända, annat än att vi vet, undermedvetet, att coccyxen är ett vapen, inte en svanskvarleva.

Allt ovan är citat frånThe Gospel of the Flying Spaghetti Monster’, en bok som varje pirat borde läsa (och alla andra också för den delen).