F U IPRED!

Sydsvenskan rapporterar att fildelningen har ökat och tagit igen den lilla nedgång som kom efter IPRED. Dvs, vi är tillbax och ifatt. Effekten av IPRED = Null.

– Min analys av det hela är att det är en kombination av den vanliga säsongsökningen och en återhämtning sedan fallet i samband med att Ipredlagen började gälla, säger Rickard Östman, nätchef hos internetleverantören Bahnhof.

– Lagar som inte har stöd i de sociala normerna, det vill säga när det sociala samhället inte fördömer ett beteende, men lagen gör det, där är det väldigt svårt att upprätthålla en regelefterlevnad, säger Måns Svensson, doktor i rättssociologi och en av dem som arbetar med projektet Cybernormer.

Och det är väl inte mycket mer att säga. Om de jäkla politikerna kunde fatta det här, och sluta pilla klåfingrigt i folks liv och istället fokusera på att skydda våra negativa rättigheter ist för att gynna enskilda affärsidéer och företag, skulle vi kanske ha ett lite vettigare samhälle, med större rättssäkerhet och tilltro till lagen. Nu vet vi ju att företagen bestämmer. Det är inget roligt samhälle. Tack Alliansen och Vänsterkartellen!