EUs demokratiska underskott…

…ska lösas med att vi överlämnar mer makt och förtroende i händerna på våra folkvalda ledare. Det är i korthet vad Margot Wallström, sosse, anser om problemet med att folkomröstningar inte respekteras i demokratiska EU-länder (Irland) när det kommer till EU-politik.

Från HAX:

BBC Newsnights intervju med EU-kommssionär Wallström finns nu i svensk översättning. Tack till Ola, som tog sig tid med översättningen.

GE = Gavin Esler, BBC Newsnight
MW = Margot Wallström

GE: …och med mig nu har jag från Bryssel Margot Wallström vice ordförande i EU kommissionen. Din chef, José Manuel Barosso sa att [Lissabon] fördraget inte är dött, att fördraget fortfarande lever. Kan du förklara för väljarna vad dom måste göra för att döda det?

MW: (3 sek paus) Jag tror, för det första, att om vi menar allvar med demokratin så måste vi försöka förstå varför det Irländska folket röstade nej. Det måste vara, ett slags, första steg, och det är vad Irländarna, och vad vi kommer att bidra till, att göra tills statsöverhuvudena och regeringarna möts.

GE: Förmodligen så röstade dom nej för att dom inte gillade fördraget, men din chef säger…

MW: Men, det vet du inte!

GE: …att ni kommer att fortsätta. Jag frågar dig: vad måste de göra för att slippa det?

MW: Jag tror att du måste undersöka saken och den Irländska regeringen kommer att göra en analys precis som vi, och genom Eurobarometern, försöka förstå.

GE: …men finns det något?

MW: …precis som vi gjorde efter de Franska och Holländska omröstningarna. Svaren var var faktiskt väldigt olika, om du jämför vad väljarna i Frankrike och Holland sa, så det är…

GE: Dom sade nej!… men finns det något som väljarna kan göra…

MW: …det första steget och sedan måste de diskutera vad som skall göras.

GE: Men finns det något väljarna kan göra för att slippa det här fördraget? …i en demokrati?

MW: I en demokrati, så måste du lyssna på invändningarna, och du måste se om det finns något vi kan göra för att möta dessa invändningar? Vad mer exakt, var det som de var oroade för och vad var det som fick dem att säga nej?

GE: …men du förstår…

MW: Dom politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital och energi för att få den nya organisationen, att få EU att fungera bättre. Så klart så kommer dom inte att ge upp i första taget. Dom kommer att försöka hitta…

GE: …visst…

MW: …ett sätt att komma framåt därför att vi måste göra det mer demokratiskt och öppet… och mer effektivt.

GE: …men du förstår, det fundamentala problemet här är att många väljare i hela Europa tycker att EU är en odemokratisk inrättning. Dom har inget emot EU-medlemskapet, det dom vänder sig emot är sättet som det styrs på och hur saker tvingas på dom. Och när väljarna säger nej så säger ni att då kommer vi att fortsätta och försöka hitta ett sätt tills dom säger ja.

MW: Nej. Jag tror att det som vi måste göra här är förstås att medlemsstaterna själva måste få bestämma hur dom vill ratificera det nya fördraget. Alla ledarna har förstås förbundit sig till fördraget och på Irland, i enlighet med deras konstitution, så måste dom ha en omröstning. Och om 18 medlemsstater har sagt ja…

GE: Utan att fråga väljarna!

MW: …och en medlemsstat har sagt nej, så tror jag att alla medlemsstater vill säga sitt i den här frågan och du måste förstås analysera varför det blev ett nej. Är det något vi kan göra? Är det något som måste ändras? Och den analysen måste vi göra först.

GE: Men för att återgå till huvudfrågan: för väljarna, de enda väljarna som fått rösta om den här frågan. De enda, de Irländska väljarna. Mycket intelligenta, väl informerat folk. Ett ganska stort valdeltagande. Dom sade nej och trots det så fortsätter processen. Så därför… det är absolut vad folk menar med ett demokratiskt underskott.

MW: Men låt oss överlämna till ledarna att diskutera vad de skall göra i en sådan här situation. Och kom ihåg, problemen, de har inte försvunnit bara för att Irländarna har sagt nej. Problemet med en europeisk union med ett demokratiskt underskott, med ett antal nya utmaningar, med 27 medlemsstater istället för 12, och med en organisation som var gjord för 12 och inte 27 stater, det problemet har inte försvunnit. Och det är det som vi förväntar att våra politiska ledare skall gripa sig an. Om vi vill vara effektiva att bekämpa klimathotet och att handskas med höga oljepriser så måste vi ge Europeiska Unionen medel att göra det. Effektivt och mer demokratiskt. Och det är det som var utgångspunkten för hela den här diskussionen och det är det vi måste fokusera våra krafter på just nu.

GE: Ok. Margot Wallström. Tack så mycket för att du kunde vara med oss från Bryssel.

Så enligt Wallström är det i korthet demokratiskt att inte lyssna på vad folk säger, utan att tolka vad dom säger till sin fördel, så man kan göra tvärtemot vad dom vill och ändå låtsas som att man fört en demokratisk process.

Det är såhär våra politiker resonerar. På höga hästar gör de sin egen tolkning, eftersom vi vanliga dödliga inte förstår vårat eget bästa, utan måste överlåta sådant till de som vet bättre, nämligen våra folkvalda. Vi vanliga människor duger inte till demokrati. Folkstyret kan inte överlåtas till folket, det måste göras av karriärister som satsar sitt liv på att utöka sin makt och sitt inflytande, för att sko sig själva. Politikerklassen.

Politikerklassen ser sig inte som vanliga människor. De har inte A-kassa, de har inkomstgaranti. Minst 30 000 i 15 år efter avslutad tjänst i Riksdagen. Så ser tillvaron ut för en arbetslös politiker. Fast ja, även om han jobbar som t.ex. konsult (som Göran Persson) och drar in hundratusentalskronor, så kan han fortfarande ta ut sin inkomstgaranti. Så helt jämförbart med A-kassan är det ju inte. Men det är deras verklighet, som dom själva skapat den, på vår bekostnad.

Så, är det någon som är det minsta förvånad när politikerna ignorerar folkets åsikter? Det är dags att återta makten över våra liv. Det är dags att sluta göda politiker som bara skor sig själva och sina egna intressen, eller privata intressen som indirekt göder dem. Demokrati är folkmakt. Att folket bestämmer. Så ser det inte ut längre. Vi har en politikerklass som ignorerar folket. 60 000 medlemmar i protestgruppen mot IPRED, justidieministerns reaktion? Total ignorans inför detta faktum.

Favorit i repris:

Andra om detta: Sagor från Livbåten,