Eremitliv skyddar mot allt

Det finns många potentiella hot med att umgås med människor. Från de rent fysiska riskerna att drabbas av sjukdomar och brott mot ens person och egendom, men det finns förstås också sociala risker, som att bli osams, kallad elaka saker, bli lurad, ljugen för osv.

Det enda sättet att skydda sig mot detta är total avhållsamhet från allt vad socialt umgänge heter. Det är måhända sant att man bara kan få bättre omdöme genom erfarenhet, men genom total avhållsamhet behöver du aldrig riskera utsätta dig för några sådana erfarenheter – inga positiva måhända, men i synnerhet inga negativa!

Därför hoppas jag det ska bli en ny trend att undvika alla former av sociala kontakter överhuvudtaget. Det är iförsej sant att socialt umgänge har positiva effekter. Som att att det förbättrar hälsan och gör dig till en generellt sett lyckligare människa. Men tänk på alla risker du utsätter dig för! Genom total avhållsamhet riskerar du inte drabbas av detta.

Det är jätteviktigt att den här debatten inte har religiösa förtecken. Det är inte gamla gubbar och religiösa ledare som ska prata om det här, utan det ska unga människor göra. Man har gjort det så enkelt för sig i dagens samhälle med inställningen ”använd förnuftet, så är det bara att köra”. Som Clara Lindström säger:

– Men det enda som verkligen skyddar mot sjukdomar, eller att känna sig utnyttjad för att man har varit med fel person, är avhållsamhet.

Appropå: Aftonbladet

Mer på: Apg29