En nykter analys

Tom Feilings heter författaren till boken Kokain. Aftonbladet gör en recension och jag kan bara konstatera att det glädjer mig att se ännu en människa som kommit till den självklara slutsatsen att det är kriget mot narkotikan som skördar flest offer. Fler än någon legaliserad drog någonsin skulle kunna åstadkomma.

I USA har den här debatten kommit längre än i Sverige, där serietidningsfientliga människor en gång i tiden lyckades sprida uppfattningen att allt som kallas narkotika är döden i pulverform där en sniff leder till ovillkorligt missbruk, undergång och död.

I själva verket finns det lika spridda former av droger under namnet ’narkotika’ som under namnet ’alkohol’ och ingen skulle ärligt – inte ens IOGT-NTO – våga påstå att lättöl är en inkörsport till hembränt och t-sprit och ett liv på en parkbänk nära dig.

Naturligtvis är det också intellektuellt ohederligt att inte erkänna en mer nyanserad bild av droger som juridiskt klassificerats som narkotika än att de alla ovillkorligen skulle vara mer destruktiva än våra legala alternativ, nikotin och alkohol.

Vad vi vet är att kriminalisering ger upp alla försök till kontroll under en naiv föreställning att allt som är olagligt går att straffa bort. Men när straffen är hårdare än verkningarna av de förbjudna drogerna, måste man ställa sig frågan vems intressen man egentligen tar störst hänsyn till. Ska det narkotikafria samhället uppnås till varje pris, eller är det väsentliga att begränsa skada och lidande?

I så fall kan vi enkelt konstatera att kriminalisering och nolltolerans, eller the war on drugs som det kallas i USA, inte är en framångsrik metod för någotdera. Det har allt fler länder i världen insett, varför de övergivit denna dogmatiska hållning till en mer pragmatisk inställning där skademinimering sätts i fokus. Det är också vad vi knarkliberaler förespråkar att man borde göra i Sverige.

Det väsentliga är nämligen inte att till varje pris hålla de offentliga siffrorna på antal knarkanvändare till ett minimum, utan att se till vilken principiell hållning som minimerar lidande. Om man nu inte accepterar den fundamentala principen att var och en ska ha rätt att stoppa vad man vill i sin egen kropp vill säga.

Det är hög tid att överge dogma och se till vad forskningen och ett nyktert förhållningssätt till droger ger för konsekvenser. Inte bara i Sverige, utan i de länder där drogerna ofta framställs. En humanistisk inställning till människors väl i globalt perspektiv. Det är vad vi knarkliberaler förespråkar.