Det handlar om vilket samhälle man vill ha…

När någon säger så ska man snabbt dra åt sig öronen. Det brukar nämligen betyda att majoriteten (eller åtminstone en stor minoritet) har fel, att det finns ett mål som helgar medlen och att man ska använda statligt tvång för att tvinga igenom en förändring som sannolikt inte är möjlig i praktiken.

Sen kan det handla om droger, prostitution eller fildelning. Vissa saker får man helt enkelt finna sig i att de är här för att stanna. Frågan är inte vilket samhälle vi vill  ha, utan hur vi hanterar det samhälle som de facto är på mest konstruktiva sätt. Utopiskapandet överlämnar vi till Sims 3. En gratis utgåva till alla utopister tack!

Magnus Betnér är en av mina absoluta favoriter när det gäller svensk komedi. Inte minst för att jag uppfattar honom som rätt liberalt sinnad. Därför tycker jag det är kul att han tar upp upphovsrättsfrågan på sin blogg.

Argumentationen har fått det ganska svartvita tankesättet ‘upphovsrätt som den är, eller ingen upphovsrätt alls’. Det finns ganska få ‘pirater’ som inte vill ha någon upphovsrätt alls. Upphovsrätten har dessutom flera delar, som den ideella och den kommersiella upphovsrätten.

Den ideella upphovsrätten handlar om rätten att förknippas med sitt verk. Att inte nån ska komma och påstå att de skapat det du hittat på.

Den kommersiella upphovsrätten handlar om att staten upprättar ett monopol för den som skapat något, en ensamrätt att förfoga över detta, oftast under en tidsbegränsad till. Att skapa en artificiell marknad, där det egentligen inte finns någon naturligt inneboende begränsning.

I det samhälle som vi har, har digitaliseringen gjort det löjligt enkelt att göra oändlig antal kopior av vad som helst som kan digitaliseras. Det betyder att den naturliga marknaden för själva informationen i sig försvunnit. Men i en oändlig sörja av information finns det andra marknader som uppstår, därför att ingen människa kan överblicka och lätt ta del av all information.

Därför finns ett utmärkt tillfälle att driva affärsverksamhet kring detta och samla information och presentera den på ett lättöverskådligt sätt.

Det kan handla om konsumenttjänster, där man presenterar recensioner kring saker och information var man kan köpa dem billigt. Film, teknik, läkare. Det kan handla om en sökmotor för information, typ Google eller The Pirate Bay.

När man inte kan ta betalt för informationen i sig så får man hitta andra sätt att försörja sig på. Vill man inte det, utan kräver att staten ska förhindra denna tekniska utveckling för att skydda ens tidigare affärsidé, ja då är man lite en dinosaurie och vi vet alla vad som hände med dinosaurierna; de gick under för att de inte kunde anpassa sig till utvecklingen.

Var inte en dinosaurie Betnér. Acceptera att med tekniken kommer förändrade levnadssätt och folks moral ändras utifrån detta. Det är inget staten kan ge direktiv om ovanifrån. Det är lite för sent för det. Miljontals svenskar tycker det är moraliskt riktigt att man kan sprida information hur som helst, utan att ge någon betalt för att de skapat den informationen (oavsett den kommer i form av musik, böcker, eller annat upphovsrättsligt material).

Jag säger som Timbuktu; man kan inte uppfinna hjulet och sen säga att ingen får använda det. Hjulet är här. Det går inte stoppa genom lagstiftning. Ska upphovsrätten alls kunna finnas kvar och det på ett rimligt sätt ska gå att beivra brott mot den i det moderna samhället, utan att skapa en total övervakningsstat, så måste upphovsrätten reformeras. Den måste stå tillbaka – ordentligt.

Lagar som inte upprätthålls är nämligen meningslösa. De är också på längre sikt samhällsfarliga, eftersom de skapar ett misstroende för lagstiftning generellt. Därför tar man bort lagar som ingen följer. Det handlar nämligen inte om ”vilket samhälle vi vill ha”, utan om samhället som det ser ut och hur vi på ett förnuftigt sätt förhåller oss till det.

 • Mr Profit
 • Mr Profit

  … som inte kan upprätthållas är farliga är…
  (glömde ett ord)

 • Pingback: Läsvärt « blog.frals.se()

 • HugeHedon

  Tack för de länkarna Mr Profit, jag behövde de argumenten. Och tack för ett bra inlägg Hanna!

 • wasabi

  ”Den ideella upphovsrätten handlar om rätten att förknippas med sitt verk. Att inte nån ska komma och påstå att de skapat det du hittat på.” = äganderätten?
  Jag tror ingen vill avskaffa den rätten..

 • Citat: ”I det samhälle som vi har, har digitaliseringen gjort det löjligt enkelt att göra oändlig antal kopior av vad som helst som kan digitaliseras. Det betyder att den naturliga marknaden för själva informationen i sig försvunnit.”

  I förlängningen av det resonemanget så kan även den naturliga marknaden för kopior av homogena fysika ”materialdelar” förändras och arbetskostnaden (”från jord till bord”) kan rimligtvis då successivt reduceras till försumbarhet. Här i Gbg så betalar vi t.ex. 0,92 öre/l kranvatten (tillgängligt dygnet runt) – i förhållande till ca 1000 öre/l returflaskvatten som hämtas från butikshyllan. Jag har t.ex. uppfunnit en specialskruv (nuv. tillverkningskostnad ung. som en vagnsbult). Den är så enkel att den enl. Almi troligen inte går att patentera. Enl. Sifvert- skruv så krävs en beställning på minst 100 000 för att få den tillverkad i Kina för ung. samma pris. En best. på minst 5000 kan tillverkas i Sverige men då tillkommer verktygspris, programmerings- och ställtidskostnad.
  Skruven (inkl. detaljerad metodbeskrivning) är tänkt att användas av alla som är intresserade av att själva skruva ihop stommen till sitt eget småhus (friggebod, garage, förråd, kolonistuga, sjöbod …) på motsvarande sätt – och med lika enkla arbetsmoment – som en IKEA-möbel (en friggebod kräver kanske ca 200 skruv – istället för ca 1200 spik).
  Min tanke är att på en webbsida med detaljerade bilder och beskrivningar skall det finns möjlighet för intresserade entreprenörer och beställare att förhandla helt enligt ”Open Source” och transparens. En entreprenör annonserar exempelvis: ”Vid beställning av 10 000 st (200 i varje pkt) och förhandsdeponerad betalning x kr/st så kan jag leverera inom y dagar – om jag får beställningen före vecka a .” Vid beställning av 100 000 så är priset z kr/st. Den som har webbsidan (eller någon annan) åtar sig att packa och skicka till varje beställare för b kr/pkt. Sedan gäller det förstås att det kommer tillräckligt med deponerande beställningar före vecka a. Det kan förstås finnas 100-tals icke-patenterade och detaljbeskrivna produkter på samma webbplats.

  Jag är alltså övertygad om exemplarframställning av homgena fysiska produkter (jfr. de redan fysiska processreglerade dygnet-runt-näten för vatten, gas, el, signal) successivt mer och mer och mer kommer att reducera de bemannade mellanleden. Fysiska småkomponeter skulle t.ex. redan kunna skickas som rörpost i gasledningar (diametern = 0,5 m). När jag per telefon diskuterar detta med energiverket i Gbg så skickas tomma tuber i ledningar då och då för att kolla att de är intakta. Med spårbundna integrerade nät för beställarstyrd persontrafik dagtid (spårtaxi, balktrafik, linbanor…), som närskaliga komplement till järnvägen så skulle nattetid väldigt mycket mera digitalrecepttillverkade saker dygnet runt kunna beställas via internet (betalningen deponeras) direkt från nätanslutna verktygsmaskiner och spårbundet skickas till vars och ens obemannade hämtställe.
  Detta är något som rimligen måste komma förr eller senare.

 • Trezker

  Det är inte moralen som ändrats, bara möjligheterna. Folket har tidigare accepterat att ge upp rätten till kopiering m.m. för att det var en värdelös rätt vid den tiden, vanligt folk kunde inte kopiera som de ville.

  Nu när folk kan kopiera som de vill har detta helt plötsligt blivit en mycket värdefull rättighet, något som folk i allmänhet inte kunde förutse när de gav upp rätten att kopiera.

  Därför behöver upphovsrätten byggas om från grunden. Man behöver glömma alla gamla värderingar och återuppfinna upphovsrätt efter den verklighet som råder nu.

 • Pingback: Anonym()