Det handlar om vilket samhälle man vill ha…

När någon säger så ska man snabbt dra åt sig öronen. Det brukar nämligen betyda att majoriteten (eller åtminstone en stor minoritet) har fel, att det finns ett mål som helgar medlen och att man ska använda statligt tvång för att tvinga igenom en förändring som sannolikt inte är möjlig i praktiken.

Sen kan det handla om droger, prostitution eller fildelning. Vissa saker får man helt enkelt finna sig i att de är här för att stanna. Frågan är inte vilket samhälle vi vill  ha, utan hur vi hanterar det samhälle som de facto är på mest konstruktiva sätt. Utopiskapandet överlämnar vi till Sims 3. En gratis utgåva till alla utopister tack!

Magnus Betnér är en av mina absoluta favoriter när det gäller svensk komedi. Inte minst för att jag uppfattar honom som rätt liberalt sinnad. Därför tycker jag det är kul att han tar upp upphovsrättsfrågan på sin blogg.

Argumentationen har fått det ganska svartvita tankesättet ’upphovsrätt som den är, eller ingen upphovsrätt alls’. Det finns ganska få ’pirater’ som inte vill ha någon upphovsrätt alls. Upphovsrätten har dessutom flera delar, som den ideella och den kommersiella upphovsrätten.

Den ideella upphovsrätten handlar om rätten att förknippas med sitt verk. Att inte nån ska komma och påstå att de skapat det du hittat på.

Den kommersiella upphovsrätten handlar om att staten upprättar ett monopol för den som skapat något, en ensamrätt att förfoga över detta, oftast under en tidsbegränsad till. Att skapa en artificiell marknad, där det egentligen inte finns någon naturligt inneboende begränsning.

I det samhälle som vi har, har digitaliseringen gjort det löjligt enkelt att göra oändlig antal kopior av vad som helst som kan digitaliseras. Det betyder att den naturliga marknaden för själva informationen i sig försvunnit. Men i en oändlig sörja av information finns det andra marknader som uppstår, därför att ingen människa kan överblicka och lätt ta del av all information.

Därför finns ett utmärkt tillfälle att driva affärsverksamhet kring detta och samla information och presentera den på ett lättöverskådligt sätt.

Det kan handla om konsumenttjänster, där man presenterar recensioner kring saker och information var man kan köpa dem billigt. Film, teknik, läkare. Det kan handla om en sökmotor för information, typ Google eller The Pirate Bay.

När man inte kan ta betalt för informationen i sig så får man hitta andra sätt att försörja sig på. Vill man inte det, utan kräver att staten ska förhindra denna tekniska utveckling för att skydda ens tidigare affärsidé, ja då är man lite en dinosaurie och vi vet alla vad som hände med dinosaurierna; de gick under för att de inte kunde anpassa sig till utvecklingen.

Var inte en dinosaurie Betnér. Acceptera att med tekniken kommer förändrade levnadssätt och folks moral ändras utifrån detta. Det är inget staten kan ge direktiv om ovanifrån. Det är lite för sent för det. Miljontals svenskar tycker det är moraliskt riktigt att man kan sprida information hur som helst, utan att ge någon betalt för att de skapat den informationen (oavsett den kommer i form av musik, böcker, eller annat upphovsrättsligt material).

Jag säger som Timbuktu; man kan inte uppfinna hjulet och sen säga att ingen får använda det. Hjulet är här. Det går inte stoppa genom lagstiftning. Ska upphovsrätten alls kunna finnas kvar och det på ett rimligt sätt ska gå att beivra brott mot den i det moderna samhället, utan att skapa en total övervakningsstat, så måste upphovsrätten reformeras. Den måste stå tillbaka – ordentligt.

Lagar som inte upprätthålls är nämligen meningslösa. De är också på längre sikt samhällsfarliga, eftersom de skapar ett misstroende för lagstiftning generellt. Därför tar man bort lagar som ingen följer. Det handlar nämligen inte om ”vilket samhälle vi vill ha”, utan om samhället som det ser ut och hur vi på ett förnuftigt sätt förhåller oss till det.