Datalagringsdirektivet

Tomas Bodström drev igenom ett teledagalagringsdirektiv i EU. Det tvingar medlemsländerna att stifta en lag som gör att staten kan göra det som beskrivs i videon nedan. Videon är gjord av tyskar och riktar sig mot tyskar. Men direktivet gäller hela EU och samma lag väntas stiftas nu innan sommaren i Sverige.

Det är det här Socialdemokrater såväl som Moderater driver igenom. Rött som blått block. Alla för de samma politik när det kommer till övervakning och medborgarrätt. Detta måste ändras. Rösta Pirat!

Hittat hos Hax