Avskaffa Ipred!

Ipredlagen stiftades i syfte att ge ett verktyg för att sätta dit fildelare, så man kunde få ner den otillåtna kopieringen (fildelning) och skapa en artificiell marknad för att sälja enstaka kopior med information (film, spel etc) på Internet.

Nu visar det sig att lagen inte haft något som helst syfte på folks rättsmedvetande och att fildelningen eskalerat bortom tidigare nivåer. Ipred har alltså inga av sina tänka effekter och därtill en hög med sidoeffekter, som att man givit privata företag rätt att leka polis och ett försämrat integritetsskydd för Internetanvändare generellt.

Lagar som inte fungerar på något sätt alls kan inte legitimeras och således bör Ipred helt avskaffas så snart som möjligt. Det har nämligen en mycket allvarlig skadande effekt på en stor del av befolkningens tilltro till lagstiftandet generellt, vilket får effekten att även andra lagar tappar auktoritet och därmed bryts mot. Det kostar att stifta dumma lagar, genom att det skadar det allmänna förtroendet för lagstiftningen. För detta har riksdagen det fulla ansvaret!

Källa: DN/TT – Fildelningen slår nya rekord

Andra om detta: HAX, Falkvinge på Newsmill (läs!),