Att bli vuxen är att lära av misstag

Men med en stat som förbjuder alla potentiellt dåliga alternativ blir människor aldrig vuxna. Vilket samhälle får vi då?

Trygghetsnarkomani, har det sammanfattats som. Den eviga jakten på att förbjuda allt som är potentiellt dåligt för att skapa ett tryggare samhälle. Och den jakten har inget logiskt slut, eftersom det dåliga alltid är relativt. Det får till slut absurda proportioner där man som individ aldrig tillåts ta ansvar för sitt eget liv, aldrig mogna av erfarenheter utifrån möjligheten att också fatta dåliga beslut.

Resultatet av det ser vi symptomen på genom t.ex. debatten på SMS-lån och i program som Lyxfällan. Här är alltså vuxna människor som ännu inte har omdöme att inte sköta sin egen ekonomi. Det är knappast frågan om en allmänmänsklig oförmåga att ta hand om sig själv, utan om människor som aldrig behövt ta konsekvenserna av sitt eget handlande och därför inte har anledning att skärpa sig.

Först när livet är totalt kraschat finns då anledning att ändra sitt beteende. Men i ett land där trygghet garanteras av staten i varje tänkbar situation, kommer människor aldrig lära sig ta ansvar för sina liv. Så länge det går att leva dugligt bra med ett fullständigt ansvarslöst beteende, kommer många fortsätta med detta.Precis som barn som överbeskyddas av sina föräldrar aldrig lär sig ta ansvar fortsätter detta destruktiva beteende när staten tagit över rollen som curlande förälder.

SMS-lån är bra. Det finns en legitim marknad. Grundläggande ekonomisk förståelse är något skolan borde ha tagit tag i, men uppenbarligen misslyckats med. Den ständigt genomsyrande konformiteten i det svenska samhället är ett ytterligare problem, som givetvis präglar inte bara bristen på självständigt tänkande utan också ansvarstagande över sitt eget liv.

Socialdemokratin och nu på senare tid också alliansen som främjar detta osjälvständiga leverne och tänkande, är orsaken till detta och därför var det förstås inte konstigt att en socialdemokrat var den som ivrigast i gårdagens Debatt på Svt förespråkade förbud, förbud och förbud. Varför ta hand om dig själv? Låt staten gör det åt dig! Överlämna hela din ekonomi, ditt ägande och dina livsval i statens händer. Så kan du leva en optimalt trygg tillvaro, där du aldrig behöver göra jobbiga val och aldrig utsättas för något obehagligt. Den socialdemokratiska drömmen.

Bäst som alltid var förstås Hanna Wagenius. Världens bästa centerpartist. ;)