Amerikanska Läkarsällskapet positiva till cannabis

USAs största (250.000 medlemmar) organisation för läkare och medicinstudenter, American Medical Association (AMA), har förkastat sin gamla position rörande medicinsk marijuana.

Man vill nu stödja att cannabis tillåts för forskning, något som pga tidigare lagar varit omöjligt och förhindrat all medicinsk utveckling och testning av drogen, detta trots att man nu erkänner dess positiva effekter på smärtsjukdomar som MS, bland andra positiva potentiella medicinska användningsområden.

Det är positivt, eftersom forskning i andra länder visar på cannabis positiva effekter, så som hämmande av bröstcancer, bipolärt syndrom, hepatit c, etc. Med tillåten forskning i USA kommer förstås cannabis snabbare kunna komma fler sjuka människor till användning vilket knappast kan vara något dåligt.

Källa: Medicinsk Marijuana,