ACTA: ”Svenska principer står på spel”

På DN Opinion skriver idag bland annat Karl Sigfrid (m) om hur ACTA-avtalet är ett hot mot svenska principer och ett hot mot ett fritt Internet. Där skrivs bland annat följande:

Resultatet av ACTA-förhandlingarna kan bli ett nyinrättat ansvar för internetleverantörer att övervaka sina kunder. Det är en idé som Sverige på hemmaplan redan har avvisat genom att skrota den så kallade Renforsutredningen. Att göra varje internetleverantör till en brottsbekämpande myndighet är ett säkert sätt att skapa ett slutet, otillgängligt internet. En internetleverantör som ansvarar för innehållet i kundernas kommunikation tvingas vidta åtgärder för att hålla otillåtet material borta från sina nät.

I praktiken innebär det att de måste stänga av användare och blockera material. I den processen kommer även stora mängder tillåtet material att censureras eftersom internetblockering är ett trubbigt verktyg.

ACTA kan bli betydligt mer än ett avtal. Det finns långtgående planer på att göra ACTA till en helt ny organisation. Organisationen ska i samverkan med upphovsrättsindustrin kontrollera att medlemsländerna har en tillräckligt omfattande övervakning av Internetanvändare.

Sedan kritiseras den slutenhet som präglat ACTA-förhandlingarna där varken journalister eller medborgare kan granska processen och vi inte ens vet vad vårt eget lands representanter driver för linje. Detta är totalt odemokratiskt och borde bara därför skrotas ögonblickligen. Sverige kan inte som demokratisk nation, med någon som helst fortsatt självrespekt, delta i förhandlingar som syftar till att begränsa individens frihet på godtyckliga sätt, än mindre i globala företags intressen. Det är inte demokrati, utan något helt annat; fascism.

Lagstiftningsprocessen ska präglas av öppenhet, det är vad vår svenska offentlighetsprincip säger. Men ACTA är undantaget, liksom processer inom EU i stil med Stockholmsprogrammet.

Det här kan inte fortgå. Det är en principiellt fundamental fråga om demokrati att våra ledare inte utan granskning ska kunna göra sitt jobb för att i samma stund öka granskandet av folket. Det är en fruktansvärd utveckling som måste tas på allra största allvar. Vill vi leva i ett Östtyskland, ett Sovjet, ett USA under den notoriskt ökände avlyssnaren och FBI-chefen John Edgard Hoover, ett storebrorssamhälle?

Ungdomen förstår behovet av anonymitet för att ha utrymme att utveckla sin egen identitet. Minoriteter så som de homosexuella tenderar att också förstå detta. Samtidigt har vi svenska bögar som står först i ledet att försvara upphovsrätten och den oändliga kampen för att försvara denna omöjliga ”rättighet” i ett digitalt samhälle, så som antipiraterna Jonas Gardell och Alexander Bard.

Ingen sticker ut från normen om man inte kan göra det i skydd av anonymitet, tills man är så säker i sin identitet att man vågar möta omvärlden som sig själv. Internet har varit oerhört betydande för denna sociala utveckling för oerhört många människor, mig själv inkluderat. Men självständiga människor som inte följer normen är ett hot mot makthavarna. Det är svårt inte tro att detta är det som verkligen hotar med Internet. Ett fritt, självständigt tänkande folk, där idéer utbyts internationellt. Där inte folk kan förtryckas. Varken i diktaturen Vitryssland, skendemokratin Iran, eller närhelst staten missbrukar sin makt i enskilda fall i andra nationer i västvärlden.

Inte ens i EU är politikerna utan granskning. Men det är folket som gör det jobbet, inte politikerna. Och det sker via Internet.

Så tro inte på snacket om upphovsrätt, Jonas Gardell och Alexander Bard. Ni är för gamla för att ha haft nytta av Internet för er utveckling av er identitet som avvikare från normen. Men sätt er ner och prata med den yngre generationen. Se hur det okontrollerade Internet var en förutsättning för dem. Ett Internet där tyvärr också upphovsrättsskyddat material kommer spridas okontrollerat. Det är kanske ett pris vi måste vara beredda att betala? Eller är era personliga ekonomiska intressen större än er solidaritet till likasinnade, i Sverige och andra länder?

Stå upp och försvara integriteten. Stå upp och försvara ett okontrollerat Internet, ett Internet där staten saknar kontroll. För statens kontroll nöjer sig aldrig med lillfingret, de vill ha hela handen och det kan vi aldrig acceptera. Internet är för viktigt för att låta staten förstöra det. Sätt ner foten. Var en stolt pirat!

Andra om detta: HAX,