18 Juni, minnesdagen av FRA

Då var det 18 Juni igen. Ett år har gått sedan FRA-lagen klubbades igenom. Vi minns vem som svek, vi minns vem som blev hjälte.

Nu har Piratpartiet tagit plats på arenan. De gamla partierna sköter inte sitt ansvar på det här området. Det är viktigare för dem att ha makten än att använda den som folket vill. Det kan vi aldrig tolerera.

Internet har den omvälvande effekten att det demokratiserar samhället på djupet. Vi ser dess kanske mest konkreta omvälvande på samhället i Iran just nu. Självklart är The Pirate Bay med och drar sitt strå till byggandet av den demokratiska stacken.

Det är vackert att se hur omvärlden konkret kan bidra på individnivå och genom frivilliga samarbeten för att hjälpa individer i andra länder att få en bättre tillvaro genom Internet. Det behövs ingen invasion med militära trupper. Genom Internet fräter diktaturen sönder innefrån tills den dag då det nåt en brytpunkt och förändringen är oundviklig.