14 oktober – FRA

Den 14 Oktober röstar riksdagen om en motion att upphäva FRA-lagen. För att den ska gå igenom behövs att 4 ledamöter från Alliansen (M, Fp, C, Kd) röstar med oppositionen (V, Mp, S)  för att den ska gå igenom och FRA-lagen upphävas.

Vi hoppas på Camilla (fp) och Birgitta (fp), som röstade mot och lade ner sin röst sist. Federley (c) och Annie Johansson (c) lär väl knappast våga komma till skott nu heller, trots sina vackra ord om att tänka på integriteten och att Centerpartiet ska stå upp för en ökad diskussion kring denna.

Det är färdigdiskuterat. Vi vill se handling, det är trots allt det som räknas i slutändan. Inte fina ord, utan att visa i handling när det gäller.

Läs mer: HAX