Ungdomspartier, hur röstar ni i valet?

Vi har nu sett hur ungdomspartierna från så gott som samtliga (?) partier har ställt sig och tydligt propagerat emot både IPRED och FRA-lagen. Det gör att jag ställer mig frågan, hur tänker ni rösta nästa val? Stödjer ni fortfarande era moderpartier, trots att de i de mest grundläggande integritet- och demokratifrågor uppenbarligen inte har någon som helst partiideologisk grund bakom sina ställningstaganden?

Vore jag CUF hade jag omöjligen kunnat rösta på Centern efter det svek som man visat i regeringsställning. Att skyllda på de andra partierna i Alliansen duger inte, enskilda centerpartister gjorde all skillnad!

LUF:arna har tydligt tagit ställning mot FRA och demonstrerat sida vid sida med Ung Vänster, och senast idag postade jag en video där LUFs ordförande debatterar den privatpolislag som IPRED-lagen kommer bli. Kan ni ställa er bakom Folkpartiet som tappat allt vad liberal ideologisk kompass heter?

MUFs ordförande uttalade själv hur IPRED-lagen kommer drabba partiets unga väljare, av vilka han själv onekligen är en av dem. Hur ska du och alla andra MUF:are rösta med gott samvete i nästa val egentligen?

Och så fortsätter det, ungdomsparti efter ungdomsparti.

Lösningen är lika enkel som självklar. Uppmana era medlemmar att rösta på Piratpartiet!

Ni vet att de enda frågor Piratpartiet tar ställning till är frågor likt FRA-lagen och IPRED-lagen och de som står härnäst på tur, trafikdatalagen t.ex. Att rösta på Piratpartiet innebär inte någon förskjutning i fördelningspolitiska frågor eftersom Piratpartiet inte tar ställning i dessa.

Så, som jag ser det finns det inget vettigt hinder ivägen. Era moderpartier har svikit er. Piratpartiet står på er sida. Rösta på Piratpartiet! Första chansen att göra det får du i EU-valet 2009!

Andra om IPRED: Christian Engström,