Så mycket för att ”sända signaler”

Sista utposten i argumenten om sexköpslagen brukar vara att det ”är viktigt att markera att det inte är okej att köpa kvinnors kroppar [om det gäller sexuella tjänster]”, därför menar man att lagen ska ”sända en signal” om vad som accepteras och inte i samhället.

Nu är det ju dock så att morallagar inte fungerar för fem öre. Dom funkar inte vad gäller droger och dom funkar inte vad gäller sex. Tvärtom rapporterar den kristna tidningen Dagen om att ungas syn på sex blir allt mer liberal och att därmed även synen på att sälja och köpa sex följer med.

Och varför skulle den inte? Det är först när man omyndigförklarar människor pga deras kön som man drar så galna slutsatser som att alla kvinnor som säljer sex måste vara offer som eg. inte vill sälja sex, utan eg. hellre vill jobba på ICA eller i vården för en skitusel lön och kassa arbetstider.

Ja, vem fan har inte hellre sex för några tusenlappar, avklarat på en halvtimme? Och skulle du nu tycka att kunden är så oattraktiv att du inte vill ha sex så är det ju inte svårare än att neka. Diskrimineringslagstiftningen må förpesta resten av samhället, men tjänar man så bra som sexsäljare gör så har man råd att neka kunder man inte gillar, på precis vilka grunder som helst. Det är nämligen ingen [positiv] rättighet att få köpa sex.

Den danska undersökningen från Servicestyrelsen visar att 53 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna tycker att det är okej att köpa sex. Samtidigt säger 22 procent av pojkarna att de kan tänka sig att köpa sex, medan 97 procent av flickorna aldrig skulle köpa sex.

Dagen

Nu får vi visserligen ta i beaktande att Danmark är avsevärt mer liberalt än Sverige. De har ingen idiotisk sexköpslag så som Sverige och snart Norge har. Fortfarande så är det uppenbarligen så att allt fler ungdomar inte tar så hårt på sex som de äldre generationerna. Och varför skulle vi? Eran kristna moral är unken och fördömande. Vi lever hellre efter devisen lev och låt leva. Eller som det heter i bibeln ”döm inte så blir du inte heller dömd”. Tänk om några av alla moraltomtar kunde ta till sig den bibelstrofen. Sluta försöka lagstifta kristna värderingar! Det var sådant fariseerna sysslade med!

Jesus var, om inte anarkist så åtminstone liberal. Det kanske vore något för er att tänka på.