När IPRED inte funkar – avstängning

Europa ligger ungefär 10 år efter USA i kampen mot fildelare. Där började man stämma företag och privatpersoner som underlättade eller sysslade med fildelning redan med Napster för 10 år sedan. Sedan dess har man stämt döda personer, pensionärer utan datorer och små barn.

Eftersom detta inte fungerar och inte har hjälpt mot fildelning alls på tio år (precis som det inte hjälpte i Danmark eller Finland) så övergår man nu till att begära att Internetleverantörer stänger ner användare, efter att ha försökt hotat dem till att sluta fildela.

Det är RIAA, Recording Industry Association of America, som enligt Wall Street Journals nätupplaga kommer med uppgifterna.

I stället för att stämma den som misstänks för illegal nedladdning ska användarens operatör skicka ett mejl där de ombeds sluta med eventuell olaglig aktivitet.

Om användaren fortsätter med aktiviteten så har operatören möjlighet att stänga av uppkopplingen.

IDG

Eftersom EU följer efter USA som en hund i koppel, eller en blind i ledband, så är det förstås den här utvecklingen vi kommer se i Sverige också framöver, när man inser – precis som Piratpartiet sagt hela tiden – att IPRED-lagen inte fungerar för det syfte den har, att stoppa fildelningen.

Så, nu väntar vi bara på att kraven på att stänga av fildelare ökar. Det kommer dom att göra. Och precis som oskyldiga människor tvingas betala skadestånd för saker dom inte gjort pga. IPRED kommer folk att stängas av från Internet – med allt vad det innebär för en människas liv på 2000-talet – oskyldiga till det dom anklagas för. Och fildelningen? Ja den kommer fortsätta, obehindrat som innan. Eftersom tekniken alltid ligger före lagen och minst 2,2 miljoner svenskar inte delar rättsuppfattning med Riksdagens digitala analfabeter.