Misshandlad kvällstid? Skyll dig själv, håll dig inne!

Man måste undra hur i helvete man är funtad när man menar att det ska va lagligt att sprida dödliga sjukdomar som på många sätt gravt påverkar livet. Inte bara det att man som smittad givetvis lever med ett stigma mot sig som en leprasjuk, ett psykosocialt handikapp, men för de faktiska praktiska konsekvenser sjukdomen för med sig även ekonomiskt och fysiskt.

Att medvetet, eller av ovarsamhet och undlåtenhet smitta någon med en sådan sjukdom ska räknas som grov misshandel. Något annat är helt otänkbart.

Här räknar jag då inte de som av någon anledning själva vet om och ändå utsätter sig för sex med någon som har HIV. Då får man naturligtvis ta ställning själv till risken det medför (som med medicinering även utan skydd faktiskt är rätt liten per tillfälle räknat) och sen stå sitt kast om man drabbas.

Men att som smittad ha sex med någon, utan att tala om detta så personen kan fatta det valet, medveten om riskerna, är att via oaktsamhet utsätta någon annan för fara. Och om denne person smittas, ja då är den ursprungligen smittade personen också ansvarig för detta och skall ställas till svars för det!

Han tycker att det ger en ”falsk bild av att staten har koll på vilka som sprider hiv” och menar att den enskilda invididen själv måste ta ansvar och inse att oskyddat sex innebär risker, skriver Dagens Medicin.

Här låter det som nån slags moralkonservativ syn på sex skiner igenom. ”Knullar man runt får man stå sitt kast”, men det är inte alls otänkbart eller galet att man faktiskt inleder en relation med någon och om personen inte talar om att denne är smittad och man inom relationen har sex utan kondom – med t.ex. p-piller eller annat skydd mot graviditet som inte skyddar mot könssjukdomar – att man inte då misstänker per automatik att partnern har HIV.

Är det vad Jan Albert som är överläkare och professor i smittskydd och ansvarig för hiv-sektionen på SMI anser är rimligt?

HIVsmitta, som leder till AIDS är dödligt under inte alls särskilt trevliga former. Idag finns mediciner som stoppar utvecklingen, men dessa har oundvikligen bieffekter som inte alls alltid är särskilt trevliga i sig. Under alla omständigheter är det djupt oansvarigt att utsatta andra människor för risken för denna smitta och det borde givetvis vara ett brott att skada andra människor, eller utsätta dem för risker för sådan skada.

Men jag antar det är helt logiskt, när man ser på hur lagarna ser ut i övrigt.

Narkotika – brott mot dig själv – Högsta delen av straffskalan är norm
Stöld, skadegörelse etc – skada andra människor – Lägsta delen av straffskalan
Ekonomiska brott – brott mot staten – Högsta delen av straffskalan
Misshandel, hot o dyl – brott mot andra människor – Lägsta delen av straffskalan

Någon som anar ett mönster…?

Kort sagt: Att säga att man får skylla sig själv om man har oskyddat sex med någon som vet den är smittad är som att säga att man får skylla sig själv om man blir misshandlad när man varit ute efter 23.