Liberal

Henrik Alexandersson skriver om sin liberala filosofi och jag är beredd att skriva under på alltihop. Det känns spontant när jag läser som att vi är helt på samma sida med varann. Jag är liberal, precis som HAX och jag väljer just bloggandet och opinionsbildandet som metod, för det är den jag kan.

Jag är inte social nog för att orka engagera mig politiskt. Även om jag ofta får frågan om jag inte borde göra det. Jag har heller inget som helst intresse att ha makt och bestämma över andra människors liv. Iställer är jag snarast en anti-politiker, som förraktar politikerklassen och allt vad dom står för.

Allt faller tillbaka på de grundvärderingar jag har. Dessa handlar om en generell tolerans mot allt utom intoleransen själv, men inte ens den har jag för avsikt att aktivt förbjuda eller motarbeta, annat än genom att presentera det alternativ jag själv tror på.

Som den avvikare jag är, på mer än ett sätt, finner jag det väldigt viktigt med en generell öppenhet och moralisk anspråkslöshet för annat än de mest grundläggande moraliska principerna kring andra människors liv. Utan detta drabbas alltid avvikare hårdast. Vi som inte passar in i normen för hur man ”ska” vara. Ett samhälle existerar oundvikligen som ett resultat av att många människor möts. Men varför måste detta samhälle vandra längre och längre objudet in i mitt hem? Diktera vad jag får stoppa i mig? Vad jag får och inte får göra med min kropp? Varför ska vi alla tvingas ta ansvar och därmed ha incitament att diktera över andra människors liv?

Jag vill ha en så stor frihet som möjligt att fatta beslut kring mitt eget liv och min egen vardag. Information är jätteviktigt för att kunna fatta vettiga beslut kring sitt liv, så långt håller jag med. Men principen att få fatta beslut över sitt liv, är viktigare än att dessa beslut bedöms av en majoritet som rationella. Människor är människor och som människa ska man ha beslutsrätt kring sitt eget liv.

Hur begränsas dessa principer? Jo, genom det självklara, att inte överträda andra människors samma principiella rättigheter. Det här är grunden i liberalismen.

Min goda vän Henrik Sundholm skriver kring filosofin bakom detta och ger nu ut sin ”årsbok”, en sammanfattning av hela årets producerade texter. Det tar upp allt mellan himmel och jord och för dig som gillar liberalismens tankar, men inte riktigt har kunnat bena ut det i grunden, rekommenderar jag varmt denna läsning som ger dig mer på fötterna när någon konfronterar dina – i Sverige lätt uppfattade som – kontroversiella åsikter.

Vi avslutar med ett citat snot från Hanna Wagenius blogg (en av få genuint liberala politiker som jag i stort sett delar alla åsikter med) som väl sammanfattar liberal grundattityd till samhället:

”Vi har egentligen samma grundsyn; människor är dumma i huvudet. Det är bara det att hon tycker att människor är dumma i huvudet och därför måste hon berätta för dem vad de ska göra. Jag tycker att människor är dumma i huvudet och därför måste de lämna mig i fred.”

Gott nytt år!

Fler liberalt sinnade: Tantrablogg – Lite mer diktatur, tack! – Vassego, betala i kassan!, Nonicoclolasos – Är liberalismen en attityd?