Dokumentär om FRA-lagen

En Amerikansk dokumentär om FRA-lagen finns på wiretappingsweden.com/. Går att se direkt på siten, eller att ladda ner.

Hittades hos Christian Engström.